Projekti v šolskem letu 2017/2018

EKOŠOLA  (Danica Jakop Iršič, Vlasta Rožič, Marija Zorko)

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojno-izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO (Marjeta Gradišnik Mirt)

Raziskovalno dejavnost učencev na šoli bo usmerjala ga. Marjeta Gradišnik Mirt. Pod vodstvom mentorjev bodo učenci naredili raziskovalne naloge, s katerimi bodo sodelovali v občinskem projektu mladinskega raziskovalnega dela.

DOBRODELNI KONCERT IN TRŽNICA (Mojca Križnik)

Na dobrodelnem novoletnem koncertu, ki bo 30. novembra 2017, bomo s prostovoljnimi prispevki in s prodajo izdelkov naših učencev zbirali finančna sredstva, ki bodo namenjena pokrivanju stroškov šolanja otrok iz socialno ogroženih družin.

PASAVČEK (Vlasta Rožič)

Projekt iz področja prometne preventive seznanja učence 1. razreda in njihove starše s pomenom uporabe varnostnega avto-sedeža in varnostnega pasu.

S PRAVLJICO V LAHKO NOČ (Vlasta Rožič)

Namen projekta je spodbujanje veselja do branja pri otrocih.

DAN ZDRAVJA (Danica Vergilas)

Namen projekta je seznaniti učence s pomenom zdravja in zdravega načina življenja.

TO SEM JAZ (Vlasta Rožič)

Projekt je namenjen izboljšanju samopodobe učencev in krepitvi medsebojnih odnosov.

DREVO = ŽIVLJENJE (Mojca Prebil Podpečan)

V šolskem letu 2017/2018 bo potekal projekt DREVO = ŽIVLJENJE. Ko bo znan naslov letošnje teme, bomo pripravili načrt dela. Nova spoznanja bomo predstavili na prireditvi, ki jo vsako leto organizira nosilka projekta OŠ Frana Kranjca Celje. Koordinatorka projekta na šoli je Mojca Prebil Podpečan.

MEGA KVIZ (Mojca Prebil Podpečan)

Učenci od 5. do 9. razreda bodo v šolski knjižnici reševali Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz (nacionalni projekt). V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje naj bi kviz začeli reševati meseca oktobra. Zaključek reševanja bo spomladi, leta 2018.

RASTEM S KNJIGO (Mojca Prebil Podpečan)

V okviru projekta »Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« bodo učenci sedmih razredov obiskali Osrednjo knjižnico Celje, oddelek za otroke. Na obisk knjižnice se bodo pripravili pri urah KIZ v šolski knjižnici. Projekt so pripravili koordinatorji delovne skupine »Rastem s knjigo« pod vodstvom Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

EVROPSKA VAS (Marija Zorko)

Namen projekta je spoznavanje Evrope.

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (Danica Vergilas, Tina Juršič)

Projekt poteka od oktobra do aprila v času interesnih dejavnosti, športnih dni ter v času podaljšanega bivanja. Učenci se bodo učili solo koreografije in plese v paru.

TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA (Danica Jakop Iršič)

Namen projekta je širiti možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.

VARNO NA KOLESU (Marina Bule)

V projekt bodo vključeni petošolci, ki bodo konec šolskega leta opravljali kolesarski izpit.

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG (Jernej Kobale)

Projekt omogoča učencem udejstvovanje pri dodatnih urah športa.

MEPI (Helena Verdev)

Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani mladinski program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Tako mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.

BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE- OBJEM (Mateja Samastur)

Cilj 5 letnega projekta je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Naša šola sodeluje v tem projektu kot eden izmed 19-tih razvojnih VIZ. V projekt je vključenih še 40 implementacijskih VIZ ter 5 konzorcijskih partnerjev.