Knjižničarka: Mojca Prebil Podpečan, dipl. bibl. in prof. umetn. zg.

Tel.: 03 780 61 27

Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko – dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno – izobraževalnega dela v zavodu. V knjižnici se izvajajo knjižnično informacijska znanja za učence od 1. do 9. razreda. Učenci si lahko na dom izposodijo le knjižno gradivo. Rok izposoje je 14 dni.

URNIK IZPOSOJE

Šolska knjižnica je odprta vsak dan pouka po šolskem koledarju. Knjižnica je lahko v tem času tudi zaprta. To se zgodi v primeru drugih delovnih obveznosti knjižničarke (nadomeščanje odsotnih učiteljev, spremstvo učencev, izvajanje knjižnično informacijskih znanj, izobraževanje …) ali bolezni.

Dostopnost