Bralno tekmovanje Centra Oxford za 2. in 3. razred

Bralno tekmovanje Centra Oxford za 2. in 3. razred

V šolskem letu 2020/2021 se je naša šola prijavila na bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine za 2. in 3. razred, da bi spodbudili razvoj bralne kulture v tujem jeziku angleščini med našimi najmlajšimi učenci in učenkami.

Bralno tekmovanje je potekalo med 10. 5. 2021 in 14. 5. 2021 v računalniški učilnici. Tekmovanja se je udeležilo 31 učencev in učenk 2. razreda ter 19 učencev in učenk 3. razreda. Priznanje prejmejo vsi bralci in bralke, ki dosežejo vsaj 50 % vseh možnih točk, tj. 20 točk od možnih 40 točk.

Z velikim ponosom obveščam, da so vsi naši bralci in bralke, ki so se tekmovanja udeležili, priznanje tudi osvojili.

Zahvalila bi se rada gospodu ravnatelju, Martinu Grosku, ki nam je omogočil udeležbo v tekmovanju in pogoje za tekmovanje, knjižničarki, gospe Mojci Prebil Podpečan, ki nas je oskrbela s knjigami, učiteljici, gospe Dragani Prepelič, ki nam je nesebično odstopila računalniško učilnico in nam pomagala pri uporabi računalnikov, razredničarkam, gospe Vlasti Rožič, gospe Danici Jakop Iršič, gospe Mariji Zorko in gospe Mojci Križnik ter učiteljicam angleščine, gospe Katji Medved, gospe Darji Arh Centrih in gospe Sabini Cmok, ki so za dobrobit naših otrok nesebično pomagale v času tekmovanja.

Dosežke učencev in učenk lahko pogledate tukaj.

Knjižnica – splošne informacije

Knjižničarka: Mojca Prebil Podpečan, dipl. bibl. in prof. umetn. zg.

Tel.: 03 780 61 27

Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko – dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno – izobraževalnega dela v zavodu. V knjižnici se izvajajo knjižnično informacijska znanja za učence od 1. do 9. razreda. Učenci si lahko na dom izposodijo le knjižno gradivo. Rok izposoje je 14 dni.

URNIK IZPOSOJE

Šolska knjižnica je odprta vsak dan pouka po šolskem koledarju. Knjižnica je lahko v tem času tudi zaprta. To se zgodi v primeru drugih delovnih obveznosti knjižničarke (nadomeščanje odsotnih učiteljev, spremstvo učencev, izvajanje knjižnično informacijskih znanj, izobraževanje …) ali bolezni.

Dostopnost