PROJEKT BRANJE NE POZNA MEJA

Učenci 4. b razreda  Osnovne šole Ljubečna smo z učiteljico Natašo Sedej ter knjižničarko Mojco Prebil Podpečan sodelovali v mednarodnem projektu Branje ne pozna meja. Povezali smo se z učenci 1. a razreda Osnovne šole “Antun i Stjepan Radić”  iz Gunje na Hrvaškem.

Pri pouku slovenščine smo si skušali v spomin priklicati pravljice, ki jih že poznamo, obravnavali smo njihove značilnosti in za konec tudi sami ustvarili pravljico.

V knjižnici  smo prisluhnili, v slovenščino prevedeni hrvaški narodni pripovedki, Žabica deklica.  Na krilih besed smo se srečali s pravljičnimi junaki ter živalmi, ki govorijo, nenadoma smo se znašli v kraju in času, ki nista bila znana, pravljična števila pa so nam sledila na vsakem koraku.  S pomočjo različnih čudežnih dogodkov se je pripoved pričakovano razpletla v srečen konec.

Za predstavitev pravljice smo izbrali kamišibaj tehniko.  Vsak učenec je ilustriral delček pravljice. Ilustracije smo vstavili v kamišibaj, ki nam ga je pomagala izdelati učiteljica Mojca Trobentar.

Kamišibaj je  japonska umetnost pripovedovanja zgodb ob slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi.

Ob zaključku projekta smo celotno zgodbo, ob pomoči  g. Andreja Rančnika in Žige Čehovina, posneli in jo predvajali na ZOOM srečanju z učenci 1.a razred OŠ Antun i Stjepan iz Gunje.

https://video.arnes.si/watch/8p15y006c5jh

Učenci s Hrvaške so brali zgodbo slovenske pisateljice Ide Mlakar Črnič, z naslovom V bližini živi deklica. Njihove delavnice so nam predstavili preko online knjige na povezavi:

https://app.bookcreator.com/books/sr33MHsDQ8Kg57kNYtwqSQ/YT1gGOfsRxykpnRShwpf-g

Videosrečanje smo zaključili s petjem pesmic in si obljubili, da se bomo povezovali tudi v prihodnje.

Nataša Sedej in Mojca Prebil Podpečan

 

Učbeniški sklad za šolsko leto 2022/2023 – obvestilo staršem

OŠ Ljubečna razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda.  Ker ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, naročilnic za izposojo učbenikov ne bomo izdajali.

Učenci si lahko izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.

Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec učbenik izgubi ali ga poškoduje, mora plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

V šolskem letu 2022/2023 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:

  • stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
  • stroške nabave delovnih zvezkov za 1., 2. in 3. razred.

Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj o tem pisno obvestijo skrbnico učbeniškega sklada, Mojco Prebil Podpečan, do 24. 6. 2022. Obvestilo pošljejo na naslov Osnovna šola Ljubečna, Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna ali na elektronski naslov knjiznica@os-ljubecna.si.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami.

DELOVNI ZVEZKI-SOGLASJE-nabavna cena (2022-2023)

POTREBŠČINE 2022-2023

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI-za starše(2022-2023)

UČBENIKI-CENA KOMPLETA (2022-2023)

SEZNAMI KNJIG_domače_branje_bralna_značka

Skrbnica učbeniškega sklada

                                                                                 Mojca Prebil Podpečan

Dostopnost