Varstvo učencev

JUTRANJE VARSTVO

Za učence 1. razreda imamo organizirano jutranje varstvo od 6.00 ure do začetka pouka. Učenci, ki so v jutranjem varstvu, gredo ob 7.30 uri na zajtrk v šolsko jedilnico. Jutranje varstvo vodita tedensko menjaje Vlasta Rožič in Danica Jakop Iršič.

PODALJŠANO BIVANJE

Na šoli imamo pet oddelkov podaljšanega bivanja. Delo v oddelkih podaljšanega bivanja bo organizirano fleksibilno, kar pomeni, da učence v kasnejših popoldanskih urah združujemo.

Učenci so lahko v podaljšanem bivanju od 11.30 do 16.30 ure.

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja ( 120 ur ): Sabina Cmok – 10 ur, Klara Raznožnik – 10 ur,

Sonja Feldin – 10 ur, Tatjana Vodeb – 10 ur, Marjanca Tanšek – 25 ur, Bernarda Preložnik Kink – 15 ur, Suzana Miljević – 15 ur, Tamara Štukelj – 25 ur.