Osnovna šola Ljubečna: IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO ZA 7. c razred

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se s 5. 1. 2022 uvaja izobraževanje na daljavo za 7. c razred zaradi odrejene karantene.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 

                                                                              Martin Grosek

                                                                              ravnatelj

Ljubečna, 5. 1. 2022

Dostopnost