Projekti

EKOŠOLA  (Danica Jakop Iršič, Vlasta Rožič, Suzana Miljević)

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojno-izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

 

MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO (Marjeta Gradišnik Mirt)

Raziskovalno dejavnost učencev na šoli bo usmerjala ga. Marjeta Gradišnik Mirt. Pod vodstvom mentorjev bodo učenci naredili raziskovalne naloge, s katerimi bodo sodelovali v občinskem projektu mladinskega raziskovalnega dela.

 

DOBRODELNI KONCERT IN TRŽNICA (Mojca Križnik)

Na dobrodelnem koncertu, ki bo v mesecu maju, bomo s prostovoljnimi prispevki in s prodajo izdelkov naših učencev zbirali finančna sredstva, ki bodo namenjena pokrivanju stroškov šolanja otrok iz socialno ogroženih družin.

 

 

 

PASAVČEK (Vlasta Rožič)

Projekt iz področja prometne preventive seznanja učence 1. razreda in njihove starše s pomenom uporabe varnostnega avto-sedeža in varnostnega pasu.

 

VARNO NA KOLESU (Nataša Sedej)

Prometne vsebine povezane s kolesarskim izpitom.

 

S PRAVLJICO V LAHKO NOČ (Vlasta Rožič)

Namen projekta je spodbujanje veselja do branja pri otrocih.

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (Marjanca Tanšek)

S tem projektom ozaveščamo otroke in mladino o pomenu hrane iz lokalnega okolja.

 

DAN ZDRAVJA Z BABICAMI IN DEDKI (Danica Jakop Iršič)

Namen projekta je seznaniti učence s pomenom zdravja in zdravega načina življenja.

 

SPODBUJANJE PRIJATELJSTVA (Nataša Sedej)

Izdelava plakata na temo prijateljstva.

 

TO SEM JAZ (Katja Medved)

Preventivni projekt je namenjen izboljšanju samopodobe učencev in krepitvi medsebojnih odnosov ter spodbujanju socialnih in čustvenih veščin.

 

DREVO = ŽIVLJENJE (Mojca Prebil Podpečan)

V šolskem letu 2021/2022 bo potekal projekt DREVO = ŽIVLJENJE. Ko bo znan naslov letošnje teme, bomo pripravili načrt dela. Nova spoznanja bomo predstavili na prireditvi, ki jo vsako leto organizira nosilka projekta OŠ Frana Kranjca Celje. Koordinatorka projekta na šoli je Mojca Prebil Podpečan.

 

MEGA KVIZ (Mojca Prebil Podpečan)

Učenci od 5. do 9. razreda bodo v šolski knjižnici reševali Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz (nacionalni projekt). Zaradi epidemije je reševanje kviza iz šolskega leta 2020/2021 podaljšano v novo šolsko leto. V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje naj bi kviz začeli reševati meseca septembra. Zaključek reševanja bo 15. 5. 2022.

 

RASTEM S KNJIGO (Mojca Prebil Podpečan)

V okviru projekta »Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« bodo učenci sedmih razredov obiskali Osrednjo knjižnico Celje, oddelek za otroke. Na obisk knjižnice se bodo pripravili pri urah KIZ v šolski knjižnici. Projekt so pripravili koordinatorji delovne skupine »Rastem s knjigo« pod vodstvom Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

 

BRANJE NE POZNA MEJA (Mojca Prebil Podpečan, Nataša Sedej)

Pri projektu Branje ne pozna meja sodelujemo s hrvaško Osnovno šolo Trnovec. Z učenci 4. b razreda bomo prebirali hrvaške narodne pravljice. Prebrano besedilo bomo interpretirali z likovnim poustvarjanjem. Zaradi COVID-a 19 bomo izdelke s sodelujočo šolo izmenjali preko spleta.

 

EVROPSKA VAS (Mojca Trobentar)

Cilj projekta je spodbuditi medkulturno sporazumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati spodbuditi zavedanje lastne kulturne identitete.

 

TEDDY BEAR projekt (Darja Arh Centrih)

V okviru projekta Teddy Bear se naši učenci povežejo z izbranimi vrstniki z vsega sveta. Naši učenci pošljejo svojim vrstnikom medvedka in predstavitveno knjižnico, kar tudi sami prejmemo v zameno. Medvedek nato kroži med našimi učenci, z vrstniki iz tujine pa si izmenjujejo fotografije, elektronske zapise ipd.

 

ZDRAVJE, GIBANJE IN DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK (Aljaž Bukovec)

To je projekt, ki sodi v razširjen program osnovne šole in omogoča učencem udejstvovanje pri dodatnih urah športa.

 

EVROPSKI ŠPORTNI DAN (Aljaž Bukovec)

Športne aktivnosti 23. 9. 2021.

 

MEPI (Helena Verdev)

Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani mladinski program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Tako mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.

 

KROKUS projekt (Katja Medved, Tamara Preložnik)

Projekt Krokus je nastal na Irskem na pobudo združenja HETI (Holocaust Education Trust Ireland). Združenje mladim, starim 11 let in več, podarja čebulice rumenih krokusov (žafrana), da jih posadijo v spomin na 1,5 milijona judovskih otrok, ki so umrli v holokavstu, in v spomin na tisoče drugih otrok, ki so bili žrtve nacističnih grozodejstev. Spoznamo zgodbe žrtev in preživelih iz obdobja druge svetovne vojne.

 

BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE- OBJEM (Mateja Samastur)

Cilj 5 letnega projekta je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Naša šola sodeluje v tem projektu kot eden izmed 19-tih razvojnih VIZ. V projekt je vključenih še 40 implementacijskih VIZ ter 5 konzorcijskih partnerjev.

 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (Anja Ulaga)

Namen projekta je širiti možnost učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
Fax:+386 3 780 61 20
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

 

no images were found

Dostopnost