Tekmovanja

Učenci bodo tekmovali na tekmovanjih iz znanja, na športnem področju ter na različnih natečajih z likovnega in literarnega področja.

Tekmovanja bodo potekala na šolskem, regijskem in državnem nivoju.

 Koledar tekmovanj:

 

TEKMOVANJE

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Botanika

23. 11. 2022

/

20. 5. 2023

BIO

19. 10. 2022

 

2. 12. 2022

SLJ

29. 11. 2022

17. 1. 2023

11. 3. 2023

TJA 8. in 9. razred

21. 11. 2022

/

30. 3. 2023

TJA za 6. razred

14. 12. 2022

/

21. 2. 2023

Francoščina 9. razred

februar 2023

/

april 2023

Nemščina

17. 11. 2022

/

23. 3. 2023

KEM

16. 1. 2023

25. 3. 2023

6. 5. 2023

FIZ

15. 2. 2023

13. 4. 2023

13. 5. 2023

Astronomija

7. 12. 2022

/

14. 1. 2023

MAT

16. 3. 2023

5. 4. 2023

22. 4. 2023

ZGO

6. 12. 2022

/

9. 3. 2023

GEO

15. 11. 2022

/

1. 4. 2023

Razvedrilna matematika

30. 11. 2022

/

25. 2. 2023

Vesela šola

8. 3. 2023

/

12. 4. 2023

Kaj veš o prometu

maj 2023

maj 2023

maj 2023

Mehurčki

4. 4. 2023

/

/

 

 Priprava učencev na posamezna tekmovanja:

 • Mehurčki: razredničarke I. triade
 • Tekmujem z Lili in Binetom: Sonja Kugler, Iza Herman
 • Vesela šola: Marija Bule, 4. do 6. razred, Elvira Valant, 7. do 9. razred
 • Kaj veš o prometu: Marija Bule
 • Bober: Žiga Čehovin
 • Računalniško tekmovanje Bober: Žiga Čehovin
 • Tekmovanje iz slovenskega jezika, Cankarjevo tekmovanje: razredničarke razredne stopnje, Damjana Hrovat, Mateja Samastur
 • Tekmovanje iz angleškega jezika: Darja Arh Centrih, Sabina Cmok
 • Tekmovanje iz francoskega jezika: Darja Arh Centrih
 • Tekmovanje iz nemškega jezika: Petra Merc
 • Tekmovanje iz matematike, Kenguru: razredničarke razredne stopnje, Mojca Trobentar, Monika Kaluža, Boštjan Ketiš
 • Tekmovanje iz logike: Anja Belošević
 • Tekmovanje iz razvedrilne matematike: Monika Kaluža
 • Tekmovanje iz botanike: Marjeta Gradišnik Mirt
 • Tekmovanje iz kemije: Marjeta Gradišnik Mirt
 • Tekmovanje iz biologije: Marjeta Gradišnik Mirt
 • Tekmovanje iz fizike: Boštjan Ketiš
 • Tekmovanje iz astronomije, Utrinek: Boštjan Ketiš
 • Tekmovanje iz zgodovine: Blanka Teran Gobec
 • Tekmovanje iz geografije: Petra Janežič
 • Športna tekmovanja: Danica Vergilas, Jernej Kobale
 • Tekmovanje o znanju o sladkorni bolezni: Alja Pilih Žohar

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost