OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

Zap. št.

Ime in priimek

Predmet

Razredništvo

 Naloge

   1.                 

Helena VERDEV

svetnica

 

ravnateljica

MEPI

   2.                 

Monika KALUŽA

svetovalka

MAT

8. b

pomočnica ravnateljice

Lopolis

   3.                 

Darja ARH CENTRIH

svetnica

TJA, TJF

 

 

   4.                 

Anja BELOŠEVIĆ

MAT

 

 

   5.                 

Marija BULE

svetovalka

RAP

5. a

promet

   6.                 

Sabina CMOK

TJA, OPB

 

 

   7.                 

Žiga ČEHOVIN

ROID

 

spletna stran šole

   8.                 

Sonja FELDIN

svetovalka

DSD, OPB

 

šolski sklad

   9.                 

Marjeta GRADIŠNIK MIRT

svetovalka

NAR, KEM, BIO

 

mladinsko raziskovalno delo

 10.               

Urška GLAVNIK

svetovalka

LUM

 

 

 11.               

Iza HERMAN

mentorica

RAP

1. b

vodja aktiva I. triade

 12.               

Damjana HROVAT

mentorica

SLJ

7. b

 

 13.               

Danica JAKOP IRŠIČ svetovalka

RAP

 2. b

mladinski tisk

 14.               

Petra JANEŽIČ

GEO

 

 

 15.               

Boštjan KETIŠ

svetnik

MAT, FIZ

 

vodja naravoslovnega aktiva

 16.               

Jernej KOBALE

ŠPO

 7. a

 

 17.               

Mateja KOVAČ

mentorica

ŠSD

 

šolska svetovalna služba

 18.               

Mojca KRIŽNIK

svetovalka

RAP

3. b

novoletna tržnica

dobrodelni koncert

 19.               

Sonja KUGLER

svetovalka

RAP

1. a

predsednica Sveta zavoda

koordinatorica dela z nadarjenimi učenci

 20.               

Marko KUNTARIČ

ŠPO, OPB

 

projekt ZGDPO

 21.               

Katja MEDVED

svetovalka

TJA, ZGO

 8. c

šolska skupnost učencev

šolski parlament

 22.               

Petra MERC

svetovalka

SLJ, TJN

6. b

 

 23.               

Suzana MILJEVIĆ

mentorica

TJA, OPB

 

EKO šola

 24.               

Alja PILIH ŽOHAR

KEM

 

 

 25.               

Mojca PREBIL PODPEČAN

svetnica

KNJ

 

šolska knjižnica

učbeniški sklad

 26.               

Bernarda PRELOŽNIK KINK svetovalka

GUM, OPB

 9. b

vodja družboslovnega aktiva

mladinski pevski zbor

 27.               

Klara RAZNOŽNIK, mentorica

GUM, OPB

 9. a

otroški pevski zbor

 28.               

Vlasta ROŽIČ

svetovalka

RAP

 1. a

 

 29.               

Mateja SAMASTUR, svetovalka

SLJ

 8. a

šolski radio

 30.               

Nataša SEDEJ

svetovalka

RAP

 4. b

vodja aktiva II. triade

 31.               

Marjanca TANŠEK

svetovalka

RAP

 5. b

 

 32.               

Blanka TERAN GOBEC

ZGO, DKE

6. a

vodja aktiva OPB

 33.               

Mojca TROBENTAR

svetovalka

MAT, TIT

 

 

 34.               

Irena TUŠEK

mentorica

RAP

 

 

 35.               

Anja ULAGA

DSD

 

Evropska vas

 36.               

Elvira VALANT

svetovalka

RAP

 4. a

 

 37.               

Danica VERGILAS, svetovalka

ŠPO

 

vodja aktiva športa

 38.               

Marija ZORKO

svetovalka

RAP

3. a

 

 

Mobilne specialne predagogine (OŠ Glazija)

 39.               

Leonida RADALJAC

svetovalka

DSP

 

 

40.

Marjeta KOROŠEC

svetnica

DSP

 

 

 

41.

Tjaša TIRŠEK

mentorica

DSP

 

 

 

42.

Tanita PRAŽEN

DSP

 

 

 

43.

Andreja ARZENŠEK

DSP

 

 

 

 

 

Ostali delavci:

1

Andreja KOVAČ

tajnica

 2

Dragica MILJEVIČ

računovodkinja

 3

Blaž JOŠT

kuhar

     5

Majda BREŽNIK

kuharica

6

Tatjana VEBER

kuharica

 7

Andrej RANČNIK

hišnik

 8

Mojca JELOVŠEK

čistilka

 9

Rada ĐUKIĆ

čistilka

   10

Daliborka SUVAJAC

čistilka

   11

Mojca CVETIČ

čistilka

12

Bojana KAPLJA

čistilka

13

Firdesa NASIĆ

čistilka

14

Tjaša KRIVEC

spremljevalka

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost