OBVESTILO O ZAPORAH NA OBRTNI CESTI IN LOKALNI CESTI PRISTAVA–ŠMIKLAVŽ–LJUBEČNA

OBRTNA CESTA

Obveščamo vas, da bo na delu Obrtne ceste v času od 27. 9. 2022 do 24. 12. 2022 popolna zapora. Zaenkrat bo zaprt del Obrtne ceste iz smeri Bukovžlak, avtobusni prevozi se bodo prilagajali danim razmeram, o čemer vas bomo sproti obveščali.

LOKALNA CESTA PRISTAVA–ŠMIKLAVŽ–LJUBEČNA

V času od 6. 10. 2022 do 30. 3. 2022 bo delna zapora odseka lokalne ceste Pristava–Šmiklavž–Ljubečna in popolna zapora nekaterih javnih poti na tem delu. Prebivalci omenjenega območja boste o popolnih zaporah obveščeni s strani izvajalca del, ki se zavezuje, da bo v vsakem primeru poskrbel za varen prehod otrok čez delovno zaporo.

Delna zapora bo urejena s prometno signalizacijo (semafori). Avtobusni prevoz na tem območju bo potekal po ustaljenem voznem redu, prihajalo bo le do manjših zamud.

Ravnateljica:

Helena Verdev

Dostopnost