Spoštovani starši!

V skladu z Zakonom o osnovni šoli bo v mesecu februarju potekal vpis otrok v 1. razred, in sicer za Osnovno šolo Ljubečna med 20. 2. in 24. 2. 2023.

V prvi razred za prihodnje šolsko leto (2023/24) bomo vpisali otroke, ki bodo v tem koledarskem letu dopolnili 6 let, torej so rojeni med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2017. K vpisu boste pisno povabljeni starši otrok, ki imate v našem šolskem okolišu prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

V primeru, da prebivate v našem šolskem okolišu, otroka pa želite vpisati v šolo v drugem šolskem okolišu, morate prvotno pristopiti k vpisu na naši šoli, nato pa podati pisno vlogo za prešolanje otroka na izbrano šolo. S prešolanjem morata soglašati obe šoli. Enak postopek velja za starše, ki nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča v našem šolskem okolišu, pa bi želeli otroka vpisati v našo šolo.

 

Dostopnost