V četrtem razredu smo se pri predmetu družba učili o šoli nekoč. Pogovarjali smo se o predmetu lepopis, ki so ga  v 19. stoletju poučevali v vseh razredih osnovne šole po dve uri na teden. Pri tem predmetu so učence učili razločno in prijetno pisati.

Tudi danes sta tako lepopis kot pravopis izrednega pomena, ne samo pri pouku slovenščine, temveč  pri vseh predmetih. Pri pisanju pa moramo biti osredotočeni na to, kako bomo besede zapisali. Lepo je pogledati urejene zvezke, v katerih so zapisi prijetni na oko. Iz takšnega zvezka se je tudi lažje učiti.

V tednu pisanja z roko, ki je potekal od 23. do 27. januarja, smo se pri dodatnem pouku učili osnove kaligrafije. Ena izmed učenk je v šolo prinesla različna pisala in nam demonstrirala pisanje z njimi. Predstavila je kaligrafijo in različne oblike pisav. Učenci so prepisali kitico pesmi o prijateljstvu ter zapisovali, zakaj radi pišejo z roko, in se na ta način tudi sami preizkusili v kaligrafiji. 

Nataša Sedej

Dostopnost