Šolski in občinski otroški parlament

V torek, 28. 2. 2023, smo na šoli izvedli šolski parlament na temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov. Razredni predstavniki posameznih oddelkov so predstavili razmišljanja sošolcev in skupaj smo oblikovali stališča, ki so jih osmošolci in devetošolci predstavili na občinskem otroškem parlamentu, ki je potekal v Narodnem domu Celje.

Naši učenci so na občinskem parlamentu, ki se je odvijal 2. 3. 2023, stopili v vlogo moderatorjev in odlično odvodili delavnico o stresu. Dokazali so, da jim je vloga moderatorjev pisana na kožo, kajti uspešen moderator potrebuje določene kompetence, poznati pa mora tudi načela delovanja komunikacije in etični kodeks. Učinkovito so delovali v danih okoliščinah, se opirali na izkušnje ostalih mladostnikov celjske regije, ki so v delavnici sodelovali. V vlogi moderatorjev so se izkazale Neža Janc, Uma Jevšnik in Jasmina Plumper. Aktivno sodelujoči v preostalih delavnicah pa so bili Hana Boršič, Žan Černič, Neli Lukenda, Deva Šaberl in Vito Modic.

Ponosni smo nanje!

Dostopnost