Z velikim veseljem in ponosom smo tudi v tem šolskem letu predstavili raziskovalne naloge mladih raziskovalcev naše šole. Mladinsko raziskovalno delo je projekt, ki vključuje raznovrstna področja. Letos smo izdelali pet raziskovalnih nalog s področja sociologije, biologije in kemije, v katerih je sodelovalo 9 učenk in učencev 8. razreda. Raziskovalne naloge smo v ponedeljek, 20. 3. 2023, predstavili učencem predmetne stopnje, v popoldanskih urah pa tudi staršem, učiteljem in ostalim gostom. Številni poslušalci so bili navdušeni nad brezhibnimi predstavitvami raziskovalnih nalog.
Svoje raziskovalno delo so predstavili:

  1. Uma Jevšnik in Neža Janc:

POPIS TRAVNIŠKIH ORHIDEJ NA NEGOJENIH TRAVNIKIH OBERČEVEGA HRIBA NA PREKORJU
Mentorica: Marjeta Gradišnik Mirt

  1. Elina Bratina in Ena Friedrich:

KOLIČINA KOFEINA V RAZLIČNIH VRSTAH KAVE BARCAFFE
Mentorica: Alja Pilih Žohar

  1. Jan Horvat:

SPREMINJANJE KOLIČINE ŠKROBA, SLADKORJEV IN KISLOSTI IZBRANIH SORT JABOLK MED DOZOREVANJEM
Mentorica: Marjeta Gradišnik Mirt

  1. Žana Zupanc in Jasmina Plumper:

VERSKA STRPNOST MED MLADOSTNIKI NA OSNOVNI ŠOLI LJUBEČNA
Mentorici: Blanka Teran Gobec in Suzana Miljević

  1. Neli Lukenda in Julija Ledinek:

POPIS PLAZILCEV V OKOLICI ŠOLE IN ODNOS UČENCEV DO TE SKUPINE
Mentorica: Marjeta Gradišnik Mirt

V sredo, 22. 3. 2023, smo sodelovali na 45. regijskem srečanju mladih raziskovalcev Celja z okolico, ki že vrsto let poteka na Osnovni šoli Hudinja. Komisije, ki so ocenile raziskovalne naloge, poslušale predstavitve in v razpravi presojale poznavanje problematike, so zelo dobro ocenile vse naše raziskovalne naloge, ki so vse uvrščene v 1. skupino.

Mladim raziskovalcem iskreno čestitamo!
Marjeta Gradišnik Mirt

 

Dostopnost