Četrtošolci so pri predmetu družba spoznavali, zakaj in kako  rišemo načrte. Opazovali in risali so različne tlorise ter ob tem ugotavljali, da z njimi prikažemo razporeditev predmetov v prostoru.  

Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika v 4. razredu so to učno snov nadgradili in se preizkusili v vlogi arhitektov in gradbenikov. Najprej so se  pogovarjali o tem, kako izgledajo njihove sobe doma in kako so v sobah predmeti razporejeni. Narisali so skico svoje sobe in vanjo narisali predmete, ki bi jih v svoji sobi želeli imeti. Nato so iz različnih gradiv (papir, karton, les, blago, umetne snovi …) s 3D-modeliranjem ustvarili svojo »sanjsko« sobo. Posebno pozornost so namenili varni uporabi orodja in pripomočkov in hkrati gojili kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, ekonomičnost izrabe časa, gradiv ter natančnost in red. Ob koncu so svoje izdelke razstavili na šolskem hodniku.

Dostopnost