Četrtošolci smo svoje znanje o simetriji izkazovali pri različnih predmetih. Ugotovili smo, da je lahko matematična snov zabavna in uporabna v vsakdanjem življenju.
Dostopnost