Dne 15. 9. smo se devetošolci peš iz šole odpravili proti partizanski bolnici Zima, ki se nahaja v Cerovcu, v bližini avtocestnega počivališča Zima. Partizansko bolnico Zima so poleti 1944 začeli graditi borci Bračičeve brigade, ki so jih na skrivno lokacijo v gozdu Šohta privedli z zavezanimi očmi. Delovati je začela avgusta 1944. Lokacija bolnice je bila odlično izbrana, saj jo je bilo mogoče dobro zamaskirati, sledi stopinj je bilo možno izbrisati tudi pozimi. Maja 2004 je bila vpisana v register kulturnih spomenikov in kulturne dediščine na območju občine Šentjur kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

Na cilju je sledila kratka malica, nato pa smo si ogledali proslavo, pri kateri smo sodelovali tudi mi. Po uvodu, ki ga je pripravila OŠ Dramlje, je bila na vrsti naša šola. Uma Jevšnik in Julija Ledinek sta deklamirali pesem Mihe Klinarja, Pobralo listje z drevja je jesen, po tej točki so nastopili še fantje, Jaka Bobek, Tim Mogu in Gašper Mirnik, s svojim ansamblom Gašperja Mirnika. Oblečeni so bili v narodne noše, zaigrali pa so nekaj skladb na harmoniko, kitaro in bas kitaro. Slavnostni govorniki so bili gospod Jože Žnidar, predstavnik zveze borcev Šentjur, gospod Marjan Hrušovar, sin zdravnika, ki je deloval v tej bolnici, in gospa Sonja Podbregar, ki je kot otrok bivala s svojo družino v bolnici Zima.

Po proslavi smo si skupaj z učiteljicami ogledali bolnico. Pri samem ogledu smo morali biti pozorni, saj je bil strop poškodovan zaradi poletnih poplav. Videli smo, da je bolnica zelo nizka in majhna, notranji prostori so črni in obdani z lesom, notri so majhni leseni pogradi. Posebnost bolnice pa je, da so kuhali le ponoči zaradi vidnega dima, saj niso želeli razkriti svojega nahajališča. Po koncu ogleda bolnice smo se odpravili na pot nazaj proti šoli. Za nami je bil poučen dan.

Uma Jevšnik in Julija Ledinek

Dostopnost