Spoštovani starši!

V skladu z Zakonom o osnovni šoli bo v mesecu februarju potekal vpis otrok v 1. razred, in sicer za Osnovno šolo Ljubečna med 12. 2. in 16. 2. 2024.
V prvi razred za prihodnje šolsko leto (2024/25) bomo vpisali otroke, ki bodo v tem koledarskem letu dopolnili 6 let, torej so rojeni med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018. K vpisu boste pisno povabljeni starši otrok, ki imate v našem šolskem okolišu prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.
V primeru, da prebivate v našem šolskem okolišu, otroka pa želite vpisati v šolo v drugem šolskem okolišu, morate prvotno pristopiti k vpisu na naši šoli, nato pa podati pisno vlogo za prešolanje otroka na izbrano šolo. S prešolanjem morata soglašati obe šoli. Enak postopek velja za starše, ki nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča v našem šolskem okolišu, pa bi želeli otroka vpisati v našo šolo.

Dostopnost