UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI (2024-2025)

POTREBŠČINE 2024-2025

CENA KOMPLETA in SOGLASJE-DELOVNI ZVEZKI (2024-2025)

 

UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

OŠ Ljubečna razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda. Ker ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, naročilnic za izposojo učbenikov ne bomo izdajali.
Učenci si lahko izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.
Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec učbenik izgubi ali ga poškoduje, mora plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

V šolskem letu 2024/2025 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje krije:
-stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
-stroške nabave delovnih zvezkov za 1., 2. in 3. razred.

Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj o tem pisno obvestijo skrbnico učbeniškega sklada, Mojco Prebil Podpečan, do 24. 6. 2024. Obvestilo pošljejo na naslov Osnovna šola Ljubečna, Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna ali na elektronski naslov knjiznica@os-ljubecna.si.
Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do 9. razreda kupijo starši sami.

Ljubečna, 30. 5. 2024 Mojca Prebil Podpečan,
skrbnica učbeniškega sklada

Dostopnost