Zaposleni

Strokovni delavci:

Zap. št. Ime in priimek Predmet Razrednik  Naloge
1 Martin GROSEK, svetovalec Ravnatelj
2 Helena VERDEV, svetnica GEO, ZGO

Pomočnica ravnatelja,

šolska kronika

3 Darja ARH CENTRIH, svetovalka TJA, TJF 9.b
4 Marija BULE, mentorica RAP 5.a Promet
5 Sabina CMOK TJA, OPB 8.b
6 Sonja FELDIN, svetovalka DSD, OPB

Vodja aktiva OPB,

šolski sklad

7 Marjeta GRADIŠNIK MIRT, svetovalka NAR, KEM, BIO Koord. mladinskega raziskovalnega  dela
8 Urška GLAVNIK, mentorica LUM
9 Damjana HROVAT, mentorica SLJ, DKE         6.a
10 Danica JAKOP IRŠIČ, mentorica RAP 1.b EKO šola
11 Tina JURŠIČ, svetovalka RAP 2.b
12 Monika KALUŽA, svetovalka MAT, RAČ 7.a Lopolis
13 Jernej KOBALE ŠPO 6.b Zdrav življenjski slog
14 Mateja KOVAČ, mentorica ŠSD Šolska svetovalna služba
15 Mojca KRIŽNIK, svetovalka RAP 3.b

Novoletna tržnica in

dobrodelni koncert

16 Sonja KUGLER, svetovalka RAP 2.a

Nadarjeni učenci,

mladinski tisk

17 Katja MEDVED, svetovalka TJA, ZGO 7.b Šolska skupnost učencev, šolski parlament
18 Petra MERC, svetovalka SLJ, TJN
19 Suzana MILJEVIĆ TJA, OPB
20 Darja POTOČNIK, svetovalka MAT, FIZ Vodja nar.-mat. aktiva
21

Mojca PREBIL PODPEČAN,

svetovalka

KNJ

Šolska knjižnica,

učbeniški sklad

22 Bernarda PRELOŽNIK KINK, svetovalka GUM, OPB Mladinski PZ
23 Dragana PREPELIČ, svetovalka ROID, RAČ Spletna stran šole
24 Klara RAZNOŽNIK, mentorica GUM, OPB Otroški PZ
25 Vlasta ROŽIČ, mentorica RAP 1.a EKO šola
26 Simon ROŽMAN, mentor ŠPO
27 Mateja SAMASTUR, svetovalka SLJ 8.a

Vodja družboslovnega aktiva, šolski radio,

Koord. projekta OBJEM

28 Nataša SEDEJ, svetovalka RAP 4.b
29 Tamara ŠTUKELJ OPB
30 Marjanca TANŠEK, svetovalka OPB
31 Mojca TROBENTAR, mentorica MAT, TIT 9.a
32 Irena TUŠEK, mentorica RAP 4.a
33 Elvira VALANT, svetovalka RAP 5.b Vodja aktiva II. triade
34 Danica VERGILAS, svetovalka ŠPO Vodja aktiva športne  vzgoje
35 Tatjana VODEB, svetovalka DSD, OPB
36 Marija ZORKO, mentorica RAP 3.a Vodja aktiva I. triade, evropska vas, EKO šola
 

L. RADALJAC, svetovalka

S. REDNAK, svetovalka

DSP

Ostali delavci:

 

     1 Silvija ORLIČNIK poslovna sekretarka
2 Dragica MILJEVIČ računovodkinja
3 Blaž JOŠT kuhar
4 Nejc PUŠNIK kuhar
     5 Majda BREŽNIK kuharica
     6 Tatjana VEBER kuharica
 7 Roman ŽNIDAREC hišnik
 8 Mojca JELOVŠEK čistilka
 9 Rada ĐUKIĆ čistilka
   10 Brigita HRVATIČ čistilka
   11 Mojca CVETIČ čistilka
   12 Tjaša KRIVEC spremljevalka