Učenci sedmih razredov so v petek, 11. 11. 2022, obiskali Tropsko hišo v Celju, kjer si je
možno ogledati pester živalski in rastlinski svet iz afriške, azijske in ameriške celine. Mnoge
živali, ki si jih lahko ogledamo v Tropski hiši, spadajo med vrste, ki so na robu izumrtja, v tej
ustanovi pa si prizadevajo, da se bi razmnožile in nadaljevale svoj rod. V doživljajski delavnici
so se učenci seznanili s tremi karizmatičnimi vrstami – madagaskarskim tenrekom, ameriškim
gožem in velikim ščurkom ter železno kačico iz Madagaskarja. Preko neposrednega
spoznavanja živalskih vrst so se trudili premagovati predsodke in spoznavali pomen
omejevanja izumiranja vrst.
Obisk Tropske hiše v Celju je učencem omogočila Občina Celje, ki je poskrbela za plačilo
vstopnine.

Dostopnost