OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

 

Ravnateljica: Helena Verdev, prof.
Pomočnica ravnateljice: Monika Kaluža, prof.
Tajnica: Tjaša Krivec

SPLETNA STRAN: www.os-ljubecna.si

Poslovni čas zavoda: od ponedeljka do petka od 6.00 do 16.30.

Uradne ure za poslovanje s strankami oz. starši: od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00.

 KONTAKTNI PODATKI

telefon + elektronska pošta
  tajništvo 03/ 780 61 10   tajnistvo@os-ljubecna.si
  ravnateljica 03/ 780 61 12

helena.verdev@os-ljubecna.si

 

  pom. ravnateljice 03/ 780 61 30

monika.kaluza@os-ljubecna.si

šolska svetovalna služba 03/ 780 61 19  svetovalna.sluzba@os-ljubecna.si
računalništvo 03/ 780 61 34

ziga.cehovin@os-ljubecna.si

 

računovodstvo 03/ 780 61 14  racunovodstvo@os-ljubecna.si
knjižnica 03/ 780 61 27 knjiznica@os-ljubecna.si
 kuhinja 03/ 780 61 37  kuhinja-sola@os-ljubecna.si

KJE SMO?

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost