Učbeniški sklad za šolsko leto 2022/2023 – obvestilo staršem

OŠ Ljubečna razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda.  Ker ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, naročilnic za izposojo učbenikov ne bomo izdajali.

Učenci si lahko izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.

Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec učbenik izgubi ali ga poškoduje, mora plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

V šolskem letu 2022/2023 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:

  • stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
  • stroške nabave delovnih zvezkov za 1., 2. in 3. razred.

Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj o tem pisno obvestijo skrbnico učbeniškega sklada, Mojco Prebil Podpečan, do 24. 6. 2022. Obvestilo pošljejo na naslov Osnovna šola Ljubečna, Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna ali na elektronski naslov knjiznica@os-ljubecna.si.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami.

DELOVNI ZVEZKI-SOGLASJE-nabavna cena (2022-2023)

POTREBŠČINE 2022-2023

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI-za starše(2022-2023)

UČBENIKI-CENA KOMPLETA (2022-2023)

SEZNAMI KNJIG_domače_branje_bralna_značka

Skrbnica učbeniškega sklada

                                                                                 Mojca Prebil Podpečan

Knjižnica – splošne informacije

Knjižničarka: Mojca Prebil Podpečan, dipl. bibl. in prof. umetn. zg.

Tel.: 03 780 61 27

Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko – dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno – izobraževalnega dela v zavodu. V knjižnici se izvajajo knjižnično informacijska znanja za učence od 1. do 9. razreda. Učenci si lahko na dom izposodijo le knjižno gradivo. Rok izposoje je 14 dni.

URNIK IZPOSOJE

Šolska knjižnica je odprta vsak dan pouka po šolskem koledarju. Knjižnica je lahko v tem času tudi zaprta. To se zgodi v primeru drugih delovnih obveznosti knjižničarke (nadomeščanje odsotnih učiteljev, spremstvo učencev, izvajanje knjižnično informacijskih znanj, izobraževanje …) ali bolezni.

Dostopnost