OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

Strokovni delavci:

Zap. št. Ime in priimek Predmet Razrednik  Naloge
1 Martin GROSEK, svetovalec     Ravnatelj
2 Helena VERDEV, svetnica GEO, ZGO  

Pomočnica ravnatelja,

šolska kronika, MEPI

3 Darja ARH CENTRIH, svetovalka TJA, TJF  9. b  
4 Aljaž BUKOVEC

ŠPO

 

  Projekt ZGDPO
5 Marija BULE, svetovalka RAP 5. a Promet
6 Sabina CMOK TJA, OPB 9. a  
7 Laura ČATER GEO    
8 Sonja FELDIN, svetovalka DSD, OPB  

Vodja aktiva OPB,

šolski sklad

9 Marjeta GRADIŠNIK MIRT, svetovalka NAR, KEM, BIO   Koord. mladinskega raziskovalnega  dela
10 Urška GLAVNIK, svetovalka LUM    
11 Iza HERMAN, mentorica
RAP 2. b Vodja aktiva I. triade
12 Damjana HROVAT, mentorica SLJ 6. b  
13 Danica JAKOP IRŠIČ, svetovalka RAP  1. b EKO šola
14 Monika KALUŽA, svetovalka MAT, RAČ  7. b Lopolis
15 Boštjan KETIŠ, svetnik MAT, FIZ    
16 Jernej KOBALE ŠPO  6. a Vodja športnega aktiva
17 Polona KONEC BIO    
18 Mateja KOVAČ, mentorica ŠSD   Šolska svetovalna služba
19 Mojca KRIŽNIK, svetovalka RAP 3. b

Novoletna tržnica in

dobrodelni koncert

20 Sonja KUGLER, svetovalka RAP 2. a

Predsednica Sveta zavoda,

nadar. uč., mladinski tisk

21 Katja MEDVED, svetovalka TJA, ZGO  7. c Šolska skupnost učencev, šolski parlament
22 Petra MERC, svetovalka SLJ, TJN    
23 Suzana MILJEVIĆ, mentorica TJA, OPB    
24

Mojca PREBIL PODPEČAN,

svetovalka

KNJ  

Šolska knjižnica,

učbeniški sklad

25 Tamara PRELOŽNIK, mentorica DKE, ZGO, OPB    
26 Bernarda PRELOŽNIK KINK, svetovalka GUM, OPB  8. b Mladinski PZ
27 Žiga ČEHOVIN ROID   Spletna stran šole
28 Klara RAZNOŽNIK, mentorica GUM, OPB  8. a Otroški PZ
29 Vlasta ROŽIČ, svetovalka RAP  1. a EKO šola
30 Mateja SAMASTUR, svetovalka SLJ  7. a

Vodja druž. akt., šolski radio,

projekt OBJEM

31 Nataša SEDEJ, svetovalka RAP  4. b Vodja aktiva II. triade
32 Marjanca TANŠEK, svetovalka RAP  5. b  
33 Mojca TROBENTAR, svetovalka MAT, TIT   Vodja naravoslovnega aktiva, Evropska vas
34 Irena TUŠEK, mentorica RAP    
35 Anja ULAGA DSD    
36 Elvira VALANT, svetovalka RAP  4. a  
37 Danica VERGILAS, svetovalka ŠPO    
38 Tatjana VODEB, svetovalka DSD    
39 Marija ZORKO, svetovalka RAP 3. a  EKO šola
         
 

Leonida RADALJAC, svetovalka

Marjeta KOROŠEC, svetnica

Tjaša TIRŠEK

Kaja KRAJNC

Tanita PRAŽEN

DSP

DSP

DSP

DSP

DSP

   

Ostali delavci:

1

Silvija ORLIČNIK

poslovna sekretarka

2

Dragica MILJEVIČ

računovodkinja

3

Blaž JOŠT

kuhar

4

Nejc PUŠNIK

kuhar

5

Majda BREŽNIK

kuharica

6

Tatjana VEBER

kuharica

7

Andrej RANČNIK

hišnik

8

Mojca JELOVŠEK

čistilka

9

Rada ĐUKIĆ

čistilka

10

Daliborka SUVAJAC

čistilka

11

Mojca CVETIČ

čistilka

12

Bojana KAPLJA

čistilka

13

Tjaša KRIVEC

spremljevalka

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
Fax:+386 3 780 61 20
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

 

 

20210923_091102 20210923_093432 20210923_104659 20211002_114540
Dostopnost