NPZ

Nacionalno preverjanja znanja je obvezno ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (slovenščina, matematika in tuji jezik) in ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (slovenščina, matematika in tretji predmet).

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni osnovni šoli. Za OŠ Ljubečna je tretji predmet angleški jezik.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
Fax:+386 3 780 61 20
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

 

 

dsc_0220 img-c85ed4685ba781c1b88420d266b3d19c-v-2 20210616_094402 img-65776bc5ba4d14a2aca864d8628f8247-v
Dostopnost