Svetovalna služba

Vstop v šolo je ena od pomembnih prelomnic v otrokovem življenju. Čeprav je šola  prvenstveno namenjena pridobivanju znanja, pa za otroka obenem predstavlja prostor, kjer se uči živeti z drugimi tudi drugače kot v varnem domačem okolju. Med šolanjem otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi, potrebe po prilagajanju in osamosvajanju pa z njimi rastejo vse do trenutka, ko je pred njimi odločitev – kam po osnovni šoli.

Šolska svetovalna služba je na tej poti spremljevalec, ki poskuša pristopiti, ko zmanjka moči, ali usmeriti pogled v pravo smer, ko se zazdi, da se vse rešitve izmikajo. Prizadeva si, da skupaj z ostalimi delavci omogoči vsem otrokom optimalen razvoj in oblikovanje psihično in socialno zdrave osebnosti.

Delo šolskega svetovalnega delavca obsega: delo z učenci, delo z učitelji, delo s starši, delo z vodstvom ter delo z zunanjimi ustanovami.

Druge naloge šolske svetovalne službe so:

  • individualno in skupinsko svetovanje učencem
  • sodelovanje pri delu z nadarjenimi učenci
  • koordiniranje dela z učenci s posebnimi potrebami
  • sodelovanje z učitelji in starši
  • strokovno sodelovanje z vodstvom šole pri nalogah načrtovanja, spremljanja dela šole in evalvacije
  • sodelovanje pri izvedbi akcij letovanja, socialne pomoči, regresirane prehrane in šole v naravi
  • urejanje avtobusnih prevozov otrok
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo Celje, Krizni center za mlade Celje, Svetovalni center v Ljubljani, Zdravstveni dom Celje, Zavod za zaposlovanje Celje, UNZ Celje, CIPS, ZPM … )

 

Svetovalna služba je na voljo v drugem nadstropju šole vsak dan od 7.00 – 14.00 ure (ob sredah do 15.00) ali na telefonski številki: 03 780 61 19 (Mateja Kovač, dipl. socialna delavka).

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost