Pravila šolskega reda

Obsegajo:
1. Dolžnosti in odgovornosti učencev
2. Načini zagotavljanja varnosti
3. Pravila obnašanja in ravnanja ter njihove kršitve
4. Načini izvajanja vzgojnih ukrepov
5. Načini organiziranosti učencev
6. Opravičevanje odsotnosti
7. Organizacija zagotavljanja zdravstvenega varstva učencev

Pravila šolskega reda – celotno besedilo

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost