Pesemca 2023, revija osnovnošolskih in srednješolskih pevskih zborov občin Celje, Vojnik, Dobrna in Štore, je bila  za oba zbora naše šole zelo uspešna. Na njej se je v ponedeljek, 17. 4., in v torek, 18. 4., predstavilo 24 pevskih zborov. Strokovna ocenjevalka je zbore razporedila na 3 ravni: območno, regijsko in državno. Naš otroški pevski zbor je bil kot edini otroški zbor razporejen na regijsko raven, mladinski pevski zbor pa kot edini mladinski zbor celo na državno raven.

Mladim pevcem in mentoricama iskreno čestitamo!

Avtorica fotografij: Andreja Ravnak

Dostopnost