Z dosežki učencev na letošnjem Nacionalnem preverjanju znanja se lahko tako učenci kot njihovi starši seznanite na spletni strani https://npz.ric.si. Za dostop do ovrednotenih preizkusov potrebuje učenec svojo EMŠO številko in šifro, ki jo je dobil prvi dan pisanja NPZ v šoli.

Vpogled bo omogočen:

  • za učence 9. razreda in njihove starše od 31. maja (od 8.00 naprej) do 2. junija (do 20.00);
  • za učence 6. razreda in njihove starše pa od 6. junija (od 8.00 naprej) do 8. junija (do 20.00).

Vpogled v ovrednotene preizkuse bomo organizirali tudi na šoli, in sicer za učence v dopoldanskem času, ko bodo svoje ovrednotene preizkuse pregledali skupaj z učiteljem posameznega predmeta (SLJ, MAT, GUM oz. TJA).

V popoldanskem času pa bo možnost vpogleda v dosežke učencev omogočena tudi staršem, in sicer:

  • za starše učencev 9. razreda v sredo, 31. maja, ob 17. uri po predhodni najavi razredničarkama;
  • za starše učencev 6. razreda v sredo, 6. junija, ob 17. uri po predhodni najavi razredničarkama.
Dostopnost