Pri predmetu naravoslovje in tehnika so četrtošolci spoznavali pot vode od zajetja do pipe. Učili so se, kako pomembna je voda za življenje, kako skrbimo za vode na našem planetu, kako malo je pitne vode in kaj lahko sami storimo, da posrbimo za čistost voda. Pri kroženju vode v naravi so spoznavali, kako po dežju del vode pronica skozi različne prepustne plasti zemlje vse dokler ne pride do neprepustne plasti, kjer se začne nabirati. Na takšen način se padavinska voda naravno prečisti. Nato priteka na površje v obliki izvirov ali jo črpamo v zajetja, od koder pride po vodovodnih ceveh do naših bivališč.

Na zelo preprost način so sami poustvarili naravno čiščenje vode v obliki domačega vodnega filtra.

Nataša Sedej in Elvira Valant

Dostopnost