V soboto, 20. maja 2023, je na Osnovni šoli Videm pri Ptuju potekalo državno tekmovanje v poznavanju flore Slovenije. Tekmovanja se je udeležilo tudi deset učencev naše šole. Za tekmovanje iz botanike imajo učenci še posebej veliko zanimanja, saj tekmujejo v paru. Učenci se najprej na šolskem tekmovanju preizkusijo v teoretičnem znanju, pari tekmovalcev z zadostnim številom točk se nato uvrstijo na državni nivo tekmovanja. Na ta nivo se pripravljamo že od zgodnje spomladi tako, da v okoliških ekosistemih spoznavamo različna zelišča, grme in drevesa. Pri tem uporabljamo slikovne določevalne ključe, ki so tudi na tekmovanju dovoljeni. Vseeno pa tekmovalci poznajo več kot sto različnih rastlin. Državno tekmovanje poteka tako, da organizator, Botanično društvo Slovenije, izbere nekje v Sloveniji področje popisa rastlin. To področje zajema več različnih življenjskih okolij, kot so travnik, gozd, gozdni rob ali mokrišče. Tekmovalni pari poskušajo v dobri uri na tem območju popisati čim več rastlinskih vrst, hkrati pa morajo izbrati nekaj rastlin za herbariziranje. Drugi del triurnega tekmovanja poteka v učilnicah, kjer zbrane podatke uredijo, poiščejo latinska imena rastlin in za herbarizirano rastlino napišejo herbarijski list z vsemi podatki. Šola gostiteljica Osnovna šola Videm se je izjemno potrudila z organizacijo tekmovanja in nas prijetno presenetila s svojo izvirno urejenostjo in gostoljubnostjo. Sedaj vsi z velikimi pričakovanji čakamo na uradne rezultate tekmovanja, saj si obetamo lepe dosežke.

Marjeta Gradišnik Mirt

Dostopnost