Državno tekmovanje v poznavanju flore Slovenije

V soboto, 20. maja 2023, je na Osnovni šoli Videm pri Ptuju potekalo državno tekmovanje v poznavanju flore Slovenije. Tekmovanja se je udeležilo tudi deset učencev naše šole. Za tekmovanje iz botanike imajo učenci še posebej veliko zanimanja, saj tekmujejo v paru. Učenci se najprej na šolskem tekmovanju preizkusijo v teoretičnem znanju, pari tekmovalcev z zadostnim številom točk se nato uvrstijo na državni nivo tekmovanja. Na ta nivo se pripravljamo že od zgodnje spomladi tako, da v okoliških ekosistemih spoznavamo različna zelišča, grme in drevesa. Pri tem uporabljamo slikovne določevalne ključe, ki so tudi na tekmovanju dovoljeni. Vseeno pa tekmovalci poznajo več kot sto različnih rastlin. Državno tekmovanje poteka tako, da organizator, Botanično društvo Slovenije, izbere nekje v Sloveniji področje popisa rastlin. To področje zajema več različnih življenjskih okolij, kot so travnik, gozd, gozdni rob ali mokrišče. Tekmovalni pari poskušajo v dobri uri na tem območju popisati čim več rastlinskih vrst, hkrati pa morajo izbrati nekaj rastlin za herbariziranje. Drugi del triurnega tekmovanja poteka v učilnicah, kjer zbrane podatke uredijo, poiščejo latinska imena rastlin in za herbarizirano rastlino napišejo herbarijski list z vsemi podatki. Šola gostiteljica Osnovna šola Videm se je izjemno potrudila z organizacijo tekmovanja in nas prijetno presenetila s svojo izvirno urejenostjo in gostoljubnostjo. Sedaj vsi z velikimi pričakovanji čakamo na uradne rezultate tekmovanja, saj si obetamo lepe dosežke.

Marjeta Gradišnik Mirt

Zlato, srebrno in bronasto Preglovo priznanje na tekmovanju iz znanja kemije

V soboto, 5. maja 2023, je bilo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja. Po sprejemu tekmovalcev v veliki predavalnici, kjer nas je pozdravil dr. Radovan Stanislav Pejovnik, predsednik ZOTKS, so učenci 8. in 9. razreda, ki se jim je uspelo uvrstiti na najvišji nivo tekmovanja, pisali test, sestavljen iz desetih tekmovalnih nalog, ki so zahtevale veliko poglobljenega znanja iz kemije in sposobnost povezovanja znanja z drugimi naravoslovnimi predmeti. Tekmovanja so se udeležili trije učenci naše šole in dosegli odličen uspeh. Uma Jevšnik, učenka 8. c-razreda, je osvojila zlato Preglovo priznanje, Jan Jamnišek, učenec 9. a-razreda, je osvojil srebrno Preglovo priznanje, Zarja Šučur, učenka 9. a-razreda, pa bronasto Preglovo priznanje.

Na vse dosežke naših tekmovalcev smo izjemno ponosni in jim iskreno čestitamo.

Uspehi mladih raziskovalcev 2023

Srebrna priznanja za mlade raziskovalce Osnovne šole Ljubečna

V ponedeljek, 15. maja 2023, je v Murski Soboti potekalo 57. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. V tem šolskem letu so učenci in učenke 8. razredov raziskovali na različnih področjih in napisali pet raziskovalnih nalog. Najprej so svoje delo predstavili učencem predmetne stopnje, staršem in učiteljem, kasneje pa tudi starejšim krajanom Ljubečne. Vse predstavitve raziskovalnih nalog so bile dobro obiskane.

Mladi raziskovalci naše šole so svoje delo predstavili na regijskem srečanju Mladi za Celje, ki je 22. marca potekalo na Osnovni šoli Hudinja. Naloge so predstavili ocenjevalnim komisijam, ki so ocenile, da je vseh pet nalog uvrščenih v prvo skupino. Tri izmed petih raziskovalnih nalog so na področju biologije in kemije dosegle najvišje število točk, zato so bile uvrščene v prvi krog za izbor nalog, ki se predstavijo na državnem srečanju. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ki oblikuje nove ocenjevalne komisije za posamezna področja. Te pregledajo naloge iz 12 regijskih središč in izberejo šest najboljših nalog, ki se na državnem srečanju potegujejo za srebrna in zlata priznanja. Veseli smo, da so se kar tri naloge iz naše šole na področju kemije in biologije uvrstile v drugi krog državnega srečanja, mladi raziskovalci pa so ponovno uspešno predstavili svoje delo in osvojili srebrna priznanja ter v spomin prejeli srebrne sovice.

Prejemniki srebrnega priznanja z 57. srečanja mladih raziskovalcev Slovenije so: Jan Horvat, Elina Bratina, Ena Friedrich, Neli Lukenda in Julija Ledinek. Mentorici mladim raziskovalcem sta bili Alja Pilih Žohar in Marjeta Gradišnik Mirt.

Projekt Evropska vas

V torek, 9. 5. 2023, na Dan Evrope, je na Glavnem trgu v Celju potekala zaključna prireditev projekta Evropska vas. Učenci naše šole so letos dodobra spoznali Italijo ter izdelali mnogo čudovitih izdelkov, ki so bili predstavljeni tudi na stojnici naše šole. Za predstavitev letošnjega dela v okviru projekta so poleg izbranih petošolcev, ki so Italijo predstavljali na naši stojnici, poskrbele tudi plesalke prvega razreda.

Dostopnost